SUHO Grey Suit 2nd Mini Album

دانلود دومین مینی آلبوم سولوی سوهوبه نام Grey Suit
تاریخ انتشار: 2022.04.04
به همراه موزیک ویدیو Grey Suit و Hurdle با زیرنویس فارسی و ترجمه فارسی آهنگ ها
و تمامی فوتو تیزرها و ویدیو تیزرها

🕊 ترجمه فارسی توسط تیم اوه سهون فنز
🕊 استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

دانلود آلبوم PRODUCER لی

دانلود آلبوم ییشینگ به نام PRODUCER به همراه ترجمه آهنگ‌ها
تاریخ انتشار: 2021.02.05

🕊 ترجمه فارسی توسط تیم اوه سهون فنز
🕊 استفاده از ترجمه فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

دانلود دومین مینی آلبوم کای Peaches

پشت صحنه موزیک ویدیو با زیرنویس فارسی اضافه شد.

دانلود دومین مینی آلبوم سولوی جونگین به نام Peaches
تاریخ انتشار: 2021.10.30
به همراه موزیک ویدیو با زیرنویس فارسی و ترجمه فارسی آهنگ ها
ویدیو ری‌اکشن سهون و جونگین به موزیک ویدیو با زیرنویس فارسی چسبیده
و تمامی فوتو تیزرها و ویدیو تیزرها

🕊 زیرنویس فارسی با همکاری دو تیم “اوه سهون فنز و سیلور اوشن
🕊 استفاده از زیرنویس فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading

دانلود مینی آلبوم لی EAST

دانلود مینی آلبوم ییشینگ به نام EAST
تاریخ انتشار: 2021.10.15

همراه با ویدیو Visualizer و دنس پرکتیس آهنگ Flying Apsaras
ترجمه آهنگ‌ها و تحلیل آلبوم و تایتل ترک
و عکس‌های با کیفیت آلبوم

🕊 ترجمه فارسی توسط تیم اوه سهون فنز
🕊 استفاده از ترجمه فارسی تنها با لینک اصلی و ذکر منبع مجازه 💕

Continue reading