دانلود فیلم چینی Ex-Files 2 با بازی لی

دانلود فیلم Ex Files 2 The Back Up Strikes Back 2015

با بازی لی

یهت .. براتون فیلم Ex-Files 2 با بازی قشنگ شین شینی رو اوردم …. با کیفیت 720…

و یه چیز دیگه من خودم هنوز دانلود نکردم پس نمیدونم زیرنویس انگلیسی داره یا نه …

Continue reading

151123 (Baidu King Weekly Chart (nov16-22

تبریک تبریک

این هفته هم ترانه ی “One Person” لی در رتبه ی اول چارت Baidu King Weekly قرار داره

رتبه ی ترانه ی “LightSabor” از پسرای گلمونم در رتبه ی سوم این رتبه بندیه.